Velkommen til Stiftinga Sunnmøre Museum

Stiftinga Sunnmøre Museum utgjer 12 ulike museum i regionen. Vi samlar inn materielle og immaterielle minne som særpregar vår region. Hos oss får du eit innblikk i natur, liv og arbeid på Sunnmøre dei siste 10 000 åra.

Gjennom året er det mykje spennande som skjer av stort og smått på dei ulike musea. Alt i frå aktivitetsdagar, skulebesøk og utstillingsopningar til små og store nyheiter frå museumskvardagen vår.

På toppen av sida finn du menypunktet «MUSEUM» med lenkjer til alle dei 12 musea. Klikk på det eller dei musea du vil ha meir informasjon om og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid!

Velkommen til oss – på nett, via Facebook eller aller helst – på eit av musea våre!