Kurs og foredrag

Møbelmuseet NMFS har i samarbeid med Veneforeininga si arrangert fleire kurs i møbeltapetsering. Møbelhistorikar Eldar Høidal og dagleg leiar Kjetil Tandstad kan også stå til teneste med foredrag med emne frå møbelhistoria. Museet kan også formidle kontakt med andre som har greie på fagfeltet.

Veneforeininga til Møbelmuseet NMFS arrangerer kvart år to- tre kulturkveldar med tema frå møbelundustrien, som oftast i Sykkylven, men også i andre lokalsamfunn som har ei møbelhistorie.