Stiftinga Sunnmøre Museum

Stiftinga Sunnmøre Museum utgjer 12 ulike museum i regionen, fordelt på 13 ulike besøksarenaer. Vi samlar inn materielle og immaterielle minne som særpregar vår region. Hos oss får du eit innblikk i natur, liv og arbeid på Sunnmøre dei siste 10 000 åra.

Gjennom året er det mykje spennande som skjer av stort og smått på dei ulike musea. Alt i frå aktivitetsdagar, skulebesøk og utstillingsopningar til små og store nyheiter frå museumskvardagen vår. Velg dei musea du vil ha meir informasjon om, og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid.