Publikasjonar og artiklar

ÅRSMELDING 2006 Norsk Møbelfaglig Senter  ble konsolidert med Sunnmøre Museum fra 1.1.2005. Det innebærer at NMFS ikke lenger har noen fast ansatte. Daglig leder er ansatt ved Sunnmøre Museum og har stillingsbetegnelsen avdelingsleder for Norsk Møbelfaglig Senter. Det er ellers Stiftinga Sunnmøre Museum som har …