Møbelvandringar

Sykkylven er verdskjend for dei mange møbelfabrikkane sine. Blant dei yrkesaktive i kommunen arbeider dei fleste i møbelindustrien. Gjennom eit samarbeid mellom møbelmuseet, Norsk Møbelfaglig Senter, og nokre lokale møbelbedrifter viser vi korleis moderne møbelproduksjon er lagt opp. Vandringane er lagt slik opp at deltakarane får sjå …