Kjellarbedrifter

Medan nabokommunen Stranda utvikla nokre få, men  store fabrikkar, voks møbelindustrien i Sykkylven frå trettitalet av fram som eit mangfald av kjellarbedrifter. Bortimot hundre kjellarbedrifter var i sving over heile kommunen. Det er ikkje mange spora etter kjellarbedriftene der møbelpionerane kom i gang med industriproduksjon. …