Kjellarbedrifter

Medan nabokommunen Stranda utvikla nokre få, men  store fabrikkar, voks møbelindustrien i Sykkylven frå trettitalet av fram som eit mangfald av kjellarbedrifter. Bortimot hundre kjellarbedrifter var i sving over heile kommunen. Det er ikkje mange spora etter kjellarbedriftene der møbelpionerane kom i gang med industriproduksjon. …

Aktiv veneforeining

I 2005 vart det teke  initiativ til å opprette en veneforeining for Norsk Møbelfaglig Senter (NMFS) i Sykkylven. NMFS er møbelbransjens dokumentasjonssenter og museum og ligg i Sykkylven. Veneforeininga ønskjer å skape aktivitetar i tilknytning til senteret, aktivitetar som kan setje fokus på noko av …

Møbelvandringar

Sykkylven er verdskjend for dei mange møbelfabrikkane sine. Blant dei yrkesaktive i kommunen arbeider dei fleste i møbelindustrien. Gjennom eit samarbeid mellom møbelmuseet, Norsk Møbelfaglig Senter, og nokre lokale møbelbedrifter viser vi korleis moderne møbelproduksjon er lagt opp. Vandringane er lagt slik opp at deltakarane får sjå …

Prosjekt

Norsk Møbelfaglig Senter har fleire prosjekt på gang. I menyen til venstre kan du lese meir om kvart einskilt prosjekt. Ønskjer du å bidra er du velkommen til å ta kontakt med Norsk Møbelfaglig Senter.

Bøker til sals

BØKER OG HEFTER TIL SALS Norsk Møbelfaglig senter har nokre interessante skrifter til sals: Porto kjem i tillegg, avhengig av vekt. Ta kontakt med oss for bestilling: Laminering av tre Av Per Finne, SKHS. Denne svært velskrevne og godt illustrerte boka er eit ‘must’ for …

Publikasjonar og artiklar

ÅRSMELDING 2006 Norsk Møbelfaglig Senter  ble konsolidert med Sunnmøre Museum fra 1.1.2005. Det innebærer at NMFS ikke lenger har noen fast ansatte. Daglig leder er ansatt ved Sunnmøre Museum og har stillingsbetegnelsen avdelingsleder for Norsk Møbelfaglig Senter. Det er ellers Stiftinga Sunnmøre Museum som har …

Dokumentasjon

Norsk Møbelfaglig Senter blir ein av attraksjonane i turistsatsinga Furniture Guiding som skal lokke fleire turistar til Sykkylven Sykkylven er møbelbygda framfor noka i Noreg og det bør kunne bli ein turistattraksjon, meiner no satsar friskt for å bruke eit aktivt arbeidsliv til å føre …

Nettutstillingar

STOL NUMMER 44 – KULTURMINNET VEKE 49 Dei store suksessane har ein tendens til å overstråle andre gode men ikkje fullt så kjende verk. Det gjeld også for designaren Ingmar Relling. Namnet hans er uløyseleg knytt til storsuksessen Siesta, som vart produsert for Vestlandske. Andre …