Bli med på arkeologivandring

Møbelmuseet held stengt for vanleg omvising tysdag  27. og onsdag 28. oktober på grunn av eit formidlingsprosjekt om  livet i Aure sentrum gjennom 8000 år.

På dagtid tysdag og onsdag blir det arkeologisk vandringfor skuleklasser  gjennom tusenåra med arkeologen Heidi Haugene. Borna skal få oppleve å sålde jord og finne leivningar frå fortida og dei skal få smake mat frå gamle dagar.

Tysdag klokka 19 er det eit ope arrangement for alle interesserte. I lys frå faklar blir det det  arkeologisk vandring med orientering om steinalder, bronsealder og jarnalder, det blir ein smak på jernaldermat og orientering om planane for det arkeologiske området. Då vil også  organisasjonen Aura-Påls vener presentere seg og det blir høve til å teikne medlemskap og støtte  formidlingsplanane som no er i ferd med å  kome i gang både med pengar og dugnadsinnsats.

VELKOMNE SKAL DE VERE!!

Kanskje du også liker…