Aktiv veneforeining

I 2005 vart det teke  initiativ til å opprette en veneforeining for Norsk Møbelfaglig Senter (NMFS) i Sykkylven. NMFS er møbelbransjens dokumentasjonssenter og museum og ligg i Sykkylven. Veneforeininga ønskjer å skape aktivitetar i tilknytning til senteret, aktivitetar som kan setje fokus på noko av det som har særprega den norske møbelindustrien. Foreininga er ein ressurs som kan supplere den faste bemanninga ved senteret. Ønskjer du å bli medlem av veneforeininga.