Norsk Møbelfaglig Senter

Norsk Møbelfaglig Senter er møbelbransjens museum og dokumentasjonssenter. Senteret er lokalisert til Sykkylven der vi har tilhold midt i kommunesenteret. Organisatorisk er vi en del av Sunnmøre Museum. Hovedoppgaven til Norsk Møbelfaglig Senter er å være en kunnskapsformidler og en ressursbank for alle som er interessert i norsk møbelproduksjon - i fortid og nåtid. På senteret arrangerer vi jevnlig utstillinger der vi setter fokus på sentrale trekk ved utviklinga innen norsk møbelproduksjon de siste hundre åra. Vi har hovedoppmerksomheten rettet mot den industrielle delen av møbelbransjen, men har også interesse av, og opplysninger om, den håndverksbaserte møbelproduksjonen. Vil du vite mer om norsk møbelproduksjon er du velkommen til å ta kontakt med Norsk Møbelfaglig Senter.

flea-market

Søndagsope i sommar

Møbelmuseet og Naturmuseet i Sykkylven har søndagsope i sommarmånadene. Det er første sommaren vi er samla bak same dør og med felles billett for begge musea. Kom innom og bli kjend med norsk møbelindustrihistorie gjennom meir enn hundre år. Sjå møblane, prøvesitt ein klassikar og lat guiden gi deg historia og historiene til produsentane, dei omreisande agentane og gründerane som skapte arbeidsplassar langt frå råvarene og marknadene.

Kurs og kåseri

En del av de ivrige medlemmene i venneforeninga har dannet et foreløpig arbeidsutvalg. Denne gruppen har blant annet kommet med ideer til aktiviteter som det kan være aktuelt for venneforeningen å ta fatt i. Blant de forslagene som er kommet fram kan vi nevne

Kurs i restaurering

Kurs i restaurering av gamle stoppmøbler, inkl. surring av fjører, stoppeteknikk og trekking/sying.

Kurs i fletting

Kurs i fletting av kurvmøbler og andre flettaprodukt.

NMFS

Åpne dager ved NMFS der veteraner demonstrerer tidligere produksjonsmåter og forteller om noe av det de har vært med på i møbelbransjen.

Vandringer i møbelmiljø

Vandringer i møbelmiljø, både i nedlagte produksjonsmiljø og i bedrifter som er i gang i dag.

Kåseri om møbelhistoriske emner

Besøk på skoler for å fortelle om møbelindustrien slik den har vært.

Utgivelse av informasjonsskriv

Utgivelse av informasjonsskriv som kan fortelle om aktiviteter i foreningen og gi smakebiter fra den allsidige norske møbelhistoria. NMFS sine egne nettsider kan også være en kanal i en slik sammenheng.

MUSEA

San Franciscos Sexleketøy Museum
Sunnmøre Museum
Aalesunds Museum
Godøy Kystmuseum
Møbelmuseet
Sykkylven Naturmuseum
Ytste Skotet